Features

ConsensIQ is een gebruiksvriendelijk, innovatief instrument. Het helpt je om effectievere beslissingen te nemen en betere voorspellingen te doen.

 • Deelnemers gaan naar een URL op hun telefoon, tablet of computer
 • Je legt ze een probleem/vraag voor met meerdere oplossingen/antwoorden
 • Iedere deelnemer verdeelt 100 punten over de opties
 • De stemuitslag wordt real-time geupdate; op ieder moment kun je zien welke optie de meeste punten krijgt
 • Op basis van de (tussen) stand kun je opties af laten vallen; of juist toevoegen
 • Deelnemers blijven hun stemmen net zo lang aanpassen, totdat één van de opties voldoende ‘gedragen wordt’

ConsensIQ kan geïntegreerd worden in iedere andere event-tool, of kan stand-alone gebruikt worden. Het grafische design kan aangepast worden aan je eigen huisstijl. Downloaden is niet nodig. De moderator gebruikt zijn eigen online pagina om de stemmingen te bedienen.


Waarom ConsensIQ?

ConsensIQ helpt groepen bij het doen van voorspellingen, het maken van inschattingen en het nemen van beslissingen. Het is geschikt voor een breed spectrum aan onderwerpen; bijvoorbeeld:

- In welke markt kunnen we het beste investeren?

- Wat is de beste oplossing voor een specifiek probleem?

- Hoe kunnen we een product/dienst het beste vermarkten?

- Hoe gaat de economie, of onze markt zich ontwikkelen?

- Wat vinden onze potentiële klanten het belangrijkst?

- Waar liggen de beste kansen voor het aantrekken van nieuwe leden/klanten?

- Etc.

In vergelijking tot andere aanbieders werkt ConsesnIQ fundamenteel anders:

dit instrument mikt niet op een eenvoudige meerderheid, waarbij 51% (of nog minder) zijn mening opdringt aan de rest. ConsensIQ zoekt in dialoog het antwoord waar de meeste deelnemers oprecht ‘ja’ tegen kunnen zeggen.
het stemproces is volledig dynamisch. Voortschrijdend inzicht en je mening herzien wordt aangemoedigd.
En ook de introverte en bescheiden deelnemers krijgen een stem. Dankzij de interactieve en intuïtieve aanpak zijn het niet alleen de “schreeuwlelijkerds’ die gehoord worden.


Proces

Stap 1: vragen

Allereerst krijgen de deelnemers een aantal mogelijke antwoorden voorgelegd, op het probleem/de vraag. Als het nodig is, krijgen ze wat feiten & cijfers voorgeschoteld of luisteren ze eerst naar een spreker.

Stap 2: Punten geven

Dan mag iedereen individueel 100 punten verdelen over de mogelijke antwoorden, door de sliders heen en weer te schuiven. Sommigen zullen al hun punten aan slechte één of twee opties geven; andere zullen kiezen voor meer spreiding. Zo krijgt de groep een genuanceerd en gevarieerd beeld van de heersende mening.

Stap 3: Puntenverdeling bestuderen

De gespreksleider stimuleert de deelnemers om aandachtig te kijken wat anderen denken, om flexibel te zijn en om de groep te helpen een grotere mate van overeenstemming te bereiken.
het stemproces is volledig en voortdurend dynamisch: iedereen kan op ieder moment zijn puntenverdeling aanpassen. Daardoor kan de uitkomst steeds verschuiven.

Stap 4: Punten herverdelen

De gespreksleider kan op ieder gewenst moment de stemming op ‘pauze’ zetten. Dan kunnen de deelnemers even rustig naar de puntenverdeling kijken, extra informatie krijgen, vragen stellen of met elkaar argumenten uitwisselen. Vervolgens kan iedereen zijn puntenverdeling weer aanpassen.

Stap 5: Opties uitsluiten

Als bepaalde antwoorden langdurig weinig punten krijgen, kan de gespreksleider die uitschakelen. Mensen die punten hadden gegeven aan deze opties, krijgen die terug. Dat kan een plotselinge verschuiving veroorzaken, of uitkomsten helderder maken.

Stap 6: de meest gedragen oplossing

Deelnemers blijven hun punten herverdelen, totdat één optie gedragen wordt door een ruime meerderheid. De gespreksleider kan zelfs een minimale meerderheid vaststellen; van 80% bijvoorbeeld. Het eindresultaat zal genuanceerd en gebalanceerd zijn. Het zal het draagvlak hebben van de hele groep, waardoor implementatie en uitvoering effectiever zullen zijn.


Certificering gespreksleider

ConsensIQ werkt het beste, als het in handen gegeven wordt van een ervaren gespreksleider.

Om te zorgen dat moderatoren goed toegerust zijn op het werken met het instrument, bieden wij trainingen aan.

Incompany moderator

250

 • workshop
 • inclusief 1 uur persoonlijke coaching
 • Optie: incompany training voor max 30 moderatoren @ € 2500

Zelfstandig moderator

500

 • workshop
 • inclusief 1 uur persoonlijke coaching
 • Officieel ConsensIQ Licensed logo
 • 2 keer gratis gebruik; 10% korting op alle toekomstige gebruik

Note: VAT not included yet. Op alle opties: reseller agreement van toepassing